Loading ... Xin vui lòng chờ ...

Đại tiệc công nghệ - Màn hình High-End Samsung

Ngày đăng 6th Apr 2019 @ 3:41 PM

 

Đại tiệc công nghệ 

 

Tri ân khách hàng - Đặt trước Màn hình High-End Samsung

 

pre-order-ss-monitor-3.1.png


 

Chương trình tri ân khách hàng bắt đầu từ 07/04 đến 07/06/2019, dành cho khách hàng tiêu dùng cuối Đặt trước Màn hình High-end Samsung tại Siêu thị điện máy CPN với chỉ bằng 50% giá bán lẻ.

 

Mỗi ngày một mã sản phẩm. Khách hàng đặt hàng trước hoặc bằng ngày theo danh sách đính kèm:

 

 

STT


Model

Tên sản phẩm

Giá bán lẻ đề nghị

(full VAT)

Giá off 50%

(full VAT)

Ngày order

1

LC27JG50QQEXXV

Màn hình cong Samsung WQHD LC27JG50 27 inch

                                8,989,000

                     4,494,500

7/4/2019

2

LC32JG50QQEXXV

Màn hình cong Samsung WQHD LC32JG50 32 inch

                              10,389,000

                     5,194,500

8/4/2019

3

LC27F591FDEXXV

Màn hình Samsung LED cong C27F591FDE 27 inch

                                6,389,000

                     3,194,500

9/4/2019

4

LC27H711QEEXXV

Màn hình cong Samsung QLED C27H711 27 inch

                              10,889,000

                     5,444,500

10/4/2019

5

LC32F391FWEXXV

Màn Hình cong Samsung LC32F39132 inch

                                5,999,000

                     2,999,500

11/4/2019

6

LS27F350FHEXXV

Màn hình Samsung LED S27F350 27 inch

                                4,480,000

                     2,240,000

12/4/2019

7

LC43J890DKEXXV

Màn hình cong Samsung DFHD LC43J890 43 inch

                              29,789,000

                  14,894,500

13/4/2019

8

LS27H850QFEXXV

Màn hình Samsung WQHD LS27H850 27 inch

                              13,989,000

                     6,994,500

14/4/2019

9

LC27JG50QQEXXV

Màn hình cong Samsung WQHD LC27JG50 27 inch

                                8,989,000

                     4,494,500

15/4/2019

10

LC49J890DKEXXV

Màn hình cong Samsung DFHD LC49J890 49 inch

                              31,989,000

                  15,994,500

16/4/2019

11

LC32H711QEEXXV

Màn hình cong Samsung QLED C32H711QEE 32 inch

                              12,389,000

                     6,194,500

17/4/2019

12

LC27JG50QQEXXV

Màn hình cong Samsung WQHD LC27JG50 27 inch

                                8,989,000

                     4,494,500

18/4/2019

13

LC34F791WQEXXV

Màn Hình cong Samsung LC34F791WQE 34 inch

                              25,989,000

                  12,994,500

19/4/2019

14

LC32JG51FDEXXV

Màn hình cong Samsung LED LC32JG51FDE 32 inch

                                8,189,000

                     4,094,500

20/4/2019

15

LC27JG50QQEXXV

Màn hình cong Samsung WQHD LC27JG50 27 inch

                                8,989,000

                     4,494,500

21/4/2019

16

LU28H750UQEXXV

Màn hình Samsung QLED LU28H750 28 inch

                              12,989,000

                     6,494,500

22/4/2019

17

LS32R750UEEXXV

Màn hình Samsung The Space LS32R750 32 inch

                              16,989,000

                     8,494,500

23/4/2019

18

LS27F350FHEXXV

Màn hình Samsung LED S27F350FHE 27 inch

                                4,480,000

                     2,240,000

24/4/2019

19

LC32JG51FDEXXV

Màn hình cong Samsung LED LC32JG51FDE 32 inch

                                8,189,000

                     4,094,500

25/4/2019

20

LC27F591FDEXXV

Màn hình Samsung LED cong C27F591FDE 27 inch

                                6,389,000

                     3,194,500

26/4/2019

21

LC27H711QEEXXV

Màn hình cong Samsung QLED C27H711QEE 27 inch

                              10,889,000

                     5,444,500

27/4/2019

22

LS27F350FHEXXV

Màn hình Samsung LED S27F350FHE 27 inch

                                4,480,000

                     2,240,000

28/4/2019

23

LC34H890WJEXXV

Màn hình cong Samsung Ultra WQHD LC34H890 34 inch

                              18,389,000

                     9,194,500

29/4/2019

24

LC27JG50QQEXXV

Màn hình cong Samsung WQHD LC27JG50 27 inch

                                8,989,000

                     4,494,500

30/4/2019

25

LC34J791WTEXXV

Màn hình cong Samsung QLED LC34J791WTE 34 inch

                              28,989,000

                  14,494,500

1/5/2019

26

LS27F350FHEXXV

Màn hình Samsung LED S27F350FHE 27 inch

                                4,480,000

                     2,240,000

2/5/2019

27

LS34J550WQEXXV

Màn hình Samsung WQHD LS34J550 34 imch

                              14,989,000

                     7,494,500

3/5/2019

28

LC27JG50QQEXXV

Màn hình cong Samsung WQHD LC27JG50 27 inch

                                8,989,000

                     4,494,500

4/5/2019

29

LC49HG90DMEXXV

Màn hình cong Samsung QLED LC49HG90 49 inch

                              32,989,000

                  16,494,500

5/5/2019

30

LC27JG50QQEXXV

Màn hình cong Samsung WQHD LC27JG50 27 inch

                                8,989,000

                     4,494,500

6/5/2019

31

LC32JG50QQEXXV

Màn hình cong Samsung WQHD LC32JG50 32 inch

                              10,389,000

                     5,194,500

7/5/2019

32

LC27F591FDEXXV

Màn hình Samsung LED cong C27F591FDE 27 inch

                                6,389,000

                     3,194,500

8/5/2019

33

LC27H711QEEXXV

Màn hình cong Samsung QLED C27H711 27 inch

                              10,889,000

                     5,444,500

9/5/2019

34

LC32F391FWEXXV

Màn Hình cong Samsung LC32F39132 inch

                                5,999,000

                     2,999,500

10/5/2019

35

LS27F350FHEXXV

Màn hình Samsung LED S27F350FHE 27 inch

                                4,480,000

                     2,240,000

11/5/2019

36

LC43J890DKEXXV

Màn hình cong Samsung DFHD LC43J890 43 inch

                              29,789,000

                  14,894,500

12/5/2019

37

LS27H850QFEXXV

Màn hình Samsung WQHD LS27H850 27 inch

                              13,989,000

                     6,994,500

13/5/2019

38

LS32R750UEEXXV

Màn hình Samsung The Space LS32R750 32 inch

                              16,989,000

                     8,494,500

14/5/2019

39

LS27R750QEEXXV

Màn hình Samsung The Space LS27R750 27 inch

                              14,989,000

                     7,494,500

15/5/2019

40

LC32JG51FDEXXV

Màn hình cong Samsung LED LC32JG51FDE 32 inch

                                8,189,000

                     4,094,500

16/5/2019

41

LC49J890DKEXXV

Màn hình cong Samsung DFHD LC49J890 49 inch

                              31,989,000

                  15,994,500

17/5/2019

42

LU28H750UQEXXV

Màn hình Samsung QLED LU28H750 28 inch

                              12,989,000

                     6,494,500

18/5/2019

43

LC32H711QEEXXV

Màn hình cong Samsung QLED C32H711QEE 32 inch

                              12,389,000

                     6,194,500

19/5/2019

44

LC27JG50QQEXXV

Màn hình cong Samsung WQHD LC27JG50 27 inch

                                8,989,000

                     4,494,500

20/5/2019

45

LC34F791WQEXXV

Màn Hình cong Samsung LC34F791WQE 34 inch

                              25,989,000

                  12,994,500

21/5/2019

46

LC32JG51FDEXXV

Màn hình cong Samsung LED LC32JG51FDE 32 inch

                                8,189,000

                     4,094,500

22/5/2019

47

LC27H711QEEXXV

Màn hình cong Samsung QLED C27H711 27 inch

                              10,889,000

                     5,444,500

23/5/2019

48

LC32F391FWEXXV

Màn Hình cong Samsung LC32F39132 inch

                                5,999,000

                     2,999,500

24/5/2019

49

LC27F591FDEXXV

Màn hình Samsung LED cong C27F591FDE 27 inch

                                6,389,000

                     3,194,500

25/5/2019

50

LC49HG90DMEXXV

Màn hình cong Samsung QLED LC49HG90 49 inch

                              32,989,000

                  16,494,500

26/5/2019

51

LS27F350FHEXXV

Màn hình Samsung LED S27F350FHE 27 inch

                                4,480,000

                     2,240,000

27/5/2019

52

LC34H890WJEXXV

Màn hình cong Samsung Ultra WQHD LC34H890 34 inch

                              18,389,000

                     9,194,500

28/5/2019

53

LC27JG50QQEXXV

Màn hình cong Samsung WQHD LC27JG50 27 inch

                                8,989,000

                     4,494,500

29/5/2019

54

LC34J791WTEXXV

Màn hình cong Samsung QLED LC34J791WTE 34 inch

                              28,989,000

                  14,494,500

30/5/2019

55

LS27F350FHEXXV

Màn hình Samsung LED S27F350FHE 27 inch

                                4,480,000

                     2,240,000

31/5/2019

56

LS34J550WQEXXV

Màn hình Samsung WQHD LS34J550 34 imch

                              14,989,000

                     7,494,500

1/6/2019

57

LC27JG50QQEXXV

Màn hình cong Samsung WQHD LC27JG50 27 inch

                                8,989,000

                     4,494,500

2/6/2019

58

LC49HG90DMEXXV

Màn hình cong Samsung QLED LC49HG90 49 inch

                              32,989,000

                  16,494,500

3/6/2019

59

LC27JG50QQEXXV

Màn hình cong Samsung WQHD LC27JG50 27 inch

                                8,989,000

                     4,494,500

4/6/2019

60

LC32JG50QQEXXV

Màn hình cong Samsung WQHD LC32JG50 32 inch

                              10,389,000

                     5,194,500

5/6/2019

61

LC27F591FDEXXV

Màn hình Samsung LED cong C27F591FDE 27 inch

                                6,389,000

                     3,194,500

6/6/2019

62

LC27H711QEEXXV

Màn hình cong Samsung QLED C27H711 27 inch

                              10,889,000

                     5,444,500

7/6/2019

 


Thể lệ:

 
+ Khách hàng có thể tự do đặt sản phẩm bất kỳ trong danh sách trước hoặc trong thời gian đã công bố đi kèm theo từng sản phẩm trong danh sách

 
+ Khách hàng có thể đặt trước qua kênh Online facebook (tại đây) hoặc trực tiếp tại Siêu thị CPN số 7 Lê Hồng Phong/ CPN 63 Trần Nguyên Hãn

 
+ Khách hàng đặt trước cần thanh toán 70% giá trị sản phẩm, sau khi nhận được sản phẩm thanh toán phần còn lại

 
+ Nếu có từ 2 khách hàng tham gia đặt trước 1 sản phẩm BTC sẽ tiến hành quay số chọn ra người may mắn vào 9h sáng ngày hôm sau, sau ngày đã công bố đặt trước cho sản phẩm đó

 
+ Khách hàng đã đặt trước 1 sản phẩm vẫn có thể tham gia đặt trước sản phẩm khác. Khách hàng có quyền từ chối tham gia đặt trước sản phẩm để nhường cho khách hàng khác với điều kiện chưa nộp phí đăng ký đặt trước

 
+ Nhân viên của CPN không được tham gia Chương trình

 

___________________________________________________________

 

 

Mọi chi tiết về chương trình quý khách có thể liên hệ theo số điện thoại CSKH :


1800.599.968 (miễn phí cuộc gọi)


Mua hàng Online giảm nhiều hơn, liên hệ HOTLINE: 02253.722.950 - máy lẻ 666, : 0936.939.769