Loading ... Xin vui lòng chờ ...

TRẢ GÓP 0% TIVI SONY

Ngày đăng 19th Oct 2019 @ 11:05 AM

 

TRẢ GÓP 0% TIVI SONY 

Chương trình mua hàng Trả góp lãi suất 0% với HD SAISON dành cho tất cả các khách hàng mua sản phẩm TIVI SONY 

 

1920tragopsony.png

 

Thời gian áp dụng chương trình : Từ ngày 18/10 đén 31/12/2019 

 

Lãi suất phẳng/ tháng

0.00%

1.00%

Khoản vay tối thiểu (VND)

3,000,000

3,000,000

Khoản vay tối đa (VND)

48,000,000

48,000,000

Phần trăm trả trước tối thiểu

30%

10%

Phần trăm trả trước tối đa

70%

10%

Thời hạn vay

Cố định 6 tháng

Cố định 9 tháng

Sản phẩm áp dụng

Sản phẩm Tivi Sony theo danh sách đính kèm

Giấy tờ cần cung cấp

CMND + Hộ Khẩu/Bằng lái xe cho khoản vay ≤ 30 triệu

CMND + Hộ Khẩu/ Bằng lái + Hóa đơn điện, nước, điện thoại + chứng minh thu nhập cho khoản vay > 30 triệu

 

Danh mục sản phẩm áp dụng 


 

STT


 

Mã sản phẩm


 

Tên sản phẩm trên hợp đồng HD SAISON


1 KDL-32R300E VN3 TIVI SONY KDL 32R300E VN3
2 KDL-32W600D VN3 TIVI SONY KDL 32W600D VN3
3 KDL-32W610F VN3 TIVI SONY KDL 32W610F VN3
4 KDL-40W650D VN3 TIVI SONY KDL 40W650D VN3
5 KDL-40W660E VN3 TIVI SONY KDL 40W660E VN3
6 KDL-43W660F VN3 TIVI SONY KDL 43W660F VN3
7 KDL-43W800F VN3 TIVI SONY KDL 43W800F VN3
8 KD-43X7000F VN3 TIVI SONY KD 43X7000F VN3
9 KD-43X7500F VN3 TIVI SONY KD 43X7500F VN3
10 KD-43X8000E VN3 TIVI SONY KD 43X8000E VN3
11 KDL-48W650D VN3 TIVI SONY KDL 48W650D VN3
12 KDL-50W660F VN3 TIVI SONY KDL 50W660F VN3
13 KDL-49W800F VN3 TIVI SONY KDL 49W800F VN3
14 KD-49X7000F VN3 TIVI SONY KD 49X7000F VN3
15 KD-49X7500F VN3 TIVI SONY KD 49X7500F VN3
16 KD-49X8000E VN3 TIVI SONY KD 49X8000E VN3
17 KD-55X7000F VN3 TIVI SONY KD 55X7000F VN3
18 KD-55X7500F VN3 TIVI SONY KD 55X7500F VN3
19 KD-65X7000F VN3 TIVI SONY KD 65X7000F VN3
20 KD-65X7500F VN3 TIVI SONY KD 65X7500F VN3
21 KD-43X8500F VN3 TIVI SONY KD 43X8500F VN3
22 KD43X8500F/SVN3 TIVI SONY KD43X8500F SVN3
23 KD-49X8500F VN3 TIVI SONY KD 49X8500F VN3
24 KD49X8500F/SVN3 TIVI SONY KD49X8500F SVN3
25 KD-49X9000F VN3 TIVI SONY KD 49X9000F VN3
26 KD-55X8500F VN3 TIVI SONY KD 55X8500F VN3
27 KD55X8500F/SVN3 TIVI SONY KD55X8500F SVN3
28 KD-55X9000F VN3 TIVI SONY KD 55X9000F VN3
29 KD-55A1     VN3 TIVI SONY KD 55A1 VN3
30 KD-55A8F    VN3 TIVI SONY KD 55A8F VN3
31 KD-55A9F VN3 TIVI SONY KD 55A9F VN3
32 KD-60X8300F VN3 TIVI SONY KD 60X8300F VN3
33 KD-65A1     VN3 TIVI SONY KD 65A1 VN3
34 KD-65X8500F VN3 TIVI SONY KD 65X8500F VN3
35 KD65X8500F/SVN3 TIVI SONY KD65X8500F SVN3
36 KD-65X9000F VN3 TIVI SONY KD 65X9000F VN3
37 KD-65A8F    VN3 TIVI SONY KD 65A8F VN3
38 KD-65A9F    VN3 TIVI SONY KD 65A9F VN3
39 KD-70X8300F VN3 TIVI SONY KD 70X8300F VN3
40 KD-75X8500F VN3 TIVI SONY KD 75X8500F VN3
41 KDL-32W610G VN3 TIVI SONY KDL 32W610G VN3
42 KDL-43W660G VN3 TIVI SONY KDL 43W660G VN3
43 KDL-50W660G VN3 TIVI SONY KDL 50W660G VN3
44 KDL-43W800G VN3 TIVI SONY KDL 43W800G VN3
45 KDL-49W800G VN3 TIVI SONY KDL 49W800G VN3
46 KD-43X7000G VN3 TIVI SONY KD 43X7000G VN3
47 KD-49X7000G VN3 TIVI SONY KD 49X7000G VN3
48 KD-55X7000G VN3 TIVI SONY KD 55X7000G VN3
49 KD-65X7000G VN3 TIVI SONY KD 65X7000G VN3
50 KD-43X8000G VN3 TIVI SONY KD 43X8000G VN3
51 KD-49X8000G VN3 TIVI SONY KD 49X8000G VN3
52 KD-55X8000G VN3 TIVI SONY KD 55X8000G VN3
53 KD-65X8000G VN3 TIVI SONY KD 65X8000G VN3
54 KD-75X8000G VN3 TIVI SONY KD 75X8000G VN3
55 KD-43X8500G VN3 TIVI SONY KD 43X8500G VN3
56 KD43X8500G/SVN3 TIVI SONY KD 43X8500G SVN3
57 KD-49X8500G VN3 TIVI SONY KD 49X8500G VN3
58 KD49X8500G/SVN3 TIVI SONY KD49X8500G SVN3
59 KD-55X8500G VN3 TIVI SONY KD 55X8500G VN3
60 KD55X8500G/SVN3 TIVI SONY KD55X8500G SVN3
61 KD-65X8500G VN3 TIVI SONY KD 65X8500G VN3
62 KD65X8500G/SVN3 TIVI SONY KD65X8500G SVN3
63 KD-75X8500G VN3 TIVI SONY KD 75X8500G VN3
64 KD-55X9500G VN3 TIVI SONY KD 55X9500G VN3
65 KD-65X9500G VN3 TIVI SONY KD 65X9500G VN3
66 KD-55A8G    VN3 TIVI SONY KD 55A8G VN3
67 KD-55A9G    VN3 TIVI SONY KD 55A9G VN3
68 KD-65A8G    VN3 TIVI SONY KD 65A8G VN3
69 KD-65A9G    VN3 TIVI SONY KD 65A9G VN3