Loading ... Xin vui lòng chờ ...

VUI RỘNG RÀNG - LỘC VÀNG KHUYẾN MẠI

Ngày đăng 21st Nov 2019 @ 12:25 PM

 

VUI LỘC VÀNG - RỘN RÀNG KHUYẾN MẠI 

 

sonytet1920x1080-01.jpg

 

 

Thời gian khuyến mại : Từ ngày 18/11/2019 đến 20/01/2020


Nội dung khuyến mại : 

 

 

STT


 

Inch 


 

Dòng sản phẩm


 

Hàng hóa khuyến mại


 

 Nồi lẩu Lock & Lock 

 

 

FIM+ PHIM 4K


 

FIM+ 12 THÁNG
CLIP TV 12 THÁNG


 

Mua giá ưu đãi
 E4100/E6100 giá 3,990K


 

Giảm 30% khi mua
Soundbar / PS4 Pro Party 


 

Tặng 1 năm Bảo Hành


1 32'' 2K LCD KDL-32R300E VN3            
2 2K LCD KDL-32W600D VN3          
3 2K LCD KDL-32W610G VN3          
4 2K LCD KDL-32W610F VN3          
5 40'' 2K LCD KDL-40R350E VN3            
6 2K LCD KDL-40W650D VN3          
7 2K LCD KDL-40W660E VN3          
8 43" 2K LCD KDL-43W660F VN3        
9 2K LCD KDL-43W660G VN3        
10 2K LCD KDL-43W800F VN3  √       
11 2K LCD KDL-43W800G VN3  √       
12 4K LCD KD-43X7000G VN3  √       
13 4K LCD KD-43X7000F VN3  √       
14 4K LCD KD-43X7500F VN3  √       
15 4K LCD KD-43X8000G VN3  √       
16 4K LCD KD-43X8000E VN3  √       
17 Premium 4K LCD KD-43X8500G VN3  √  2 PHIM 4K FIM+    
18 Premium 4K LCD KD43X8500G/SVN3  √  2 PHIM 4K FIM+    
19 Premium 4K LCD KD-43X8500F VN3  √       
20 Premium 4K LCD KD43X8500F/SVN3  √       
21 48" - 50" 2K LCD KDL-48W650D VN3  √       
22 2K LCD KDL-49W800G VN3  √       
23 2K LCD KDL-49W800F VN3  √       
24 4K LCD KD-49X7000G VN3  √       
25 4K LCD KD-49X7000F VN3  √       
26 4K LCD KD-49X7500F VN3  √       
27 4K LCD KD-49X8000G VN3  √       
28 4K LCD KD-49X8000E VN3  √       
29 Premium 4K LCD KD-49X8500G VN3  √  2 PHIM 4K FIM+    
30 Premium 4K LCD KD49X8500G/SVN3  √  2 PHIM 4K FIM+    
31 Premium 4K LCD KD-49X8500F VN3  √       
32 Premium 4K LCD KD49X8500F/SVN3  √       
33 Premium 4K LCD KD-49X9000F VN3  √       
34 2K LCD KDL-50W660G VN3  √       
35 2K LCD KDL-50W660F VN3  √       
36 55 4K LCD KD-55X7000G VN3  √       
37 4K LCD KD-55X7000F VN3  √       
38 4K LCD KD-55X7500F VN3  √       
39 4K LCD KD-55X8000G VN3  √       
40 4K LCD KD55X8000E/SVN3  √       
41 Premium 4K LCD KD-55X8500G VN3  √  2 PHIM 4K FIM+    
42 Premium 4K LCD KD55X8500G/SVN3  √  2 PHIM 4K FIM+    
43 Premium 4K LCD KD-55X8500F VN3  √       
44 Premium 4K LCD KD55X8500F/SVN3  √       
45 Premium 4K LCD KD-55X9500G VN3  √  2 PHIM 4K FIM+    
46 Premium 4K LCD KD-55X9000F VN3  √       
47 OLED KD-55A1     VN3  √  4 PHIM 4K FIM+ Mua BDV-E4100 giá 3,990k  
48 OLED KD-55A8G    VN3  √  4 PHIM 4K FIM+ Mua BDV-E4100 giá 3,990k
49 OLED KD-55A8F    VN3  √  4 PHIM 4K FIM+  
50 OLED KD-55A9G    VN3  √  4 PHIM 4K FIM+ Mua BDV-E4100 giá 3,990k
51 OLED KD-55A9F    VN3  √  4 PHIM 4K FIM+ Mua BDV-E4100 giá 3,990k
52 60-65'' Premium 4K LCD KD-60X8300F VN3  √       
53 4K LCD KD-65X7000G VN3  √       
54 4K LCD KD-65X7000F VN3  √       
55 4K LCD KD-65X7500F VN3  √       
56 4K LCD KD-65X8000G VN3  √       
57 Premium 4K LCD KD-65X8500G VN3  √  2 PHIM 4K FIM+    
58 Premium 4K LCD KD65X8500G/SVN3  √  2 PHIM 4K FIM+    
59 Premium 4K LCD KD-65X8500F VN3  √       
60 Premium 4K LCD KD65X8500F/SVN3  √       
61 Premium 4K LCD KD-65X9500G VN3  √  2 PHIM 4K FIM+    
62 Premium 4K LCD KD-65X9000F VN3  √       
63 OLED KD-65A1     VN3  √  4 PHIM 4K FIM+ Mua BDV-E4100 giá 3,990k  
64 OLED KD-65A8G    VN3  √  4 PHIM 4K FIM+ Mua BDV-E4100 giá 3,990k
65 OLED KD-65A8F    VN3  √  4 PHIM 4K FIM+  
66 OLED KD-65A9G    VN3  √  4 PHIM 4K FIM+ Mua BDV-E4100 giá 3,990k
67 OLED KD-65A9F    VN3  √  4 PHIM 4K FIM+ Mua BDV-E4100 giá 3,990k
68 70" + Premium 4K LCD KD-70X8300F VN3  √       
69 4K LCD KD-75X8000G VN3  √       
70 Premium 4K LCD KD-75X8500G VN3  √  2 PHIM 4K FIM+ Mua HT-X8500f giá 3,990k  
71 Premium 4K LCD KD-75X8500F VN3  √       
72 Premium 4K LCD KD-75Z9D    VN3  √    Mua HT-X8500f giá 3,990k  
73 Premium 4K LCD KD-75Z9F    VN3  √    Mua HT-X8500f giá 3,990k
74 OLED KD-77A9G    VN3  √  4 PHIM 4K FIM+  
75 OLED KD-77A1     ME6  √  4 PHIM 4K FIM+    
75 Premium 4K LCD KD-75X9500G VN3  V  2 PHIM 4K FIM+    
76 Premium 4K LCD KD-85X9500G VN3  √  2 PHIM 4K FIM+ Mua HT-X8500f giá 3,990k
77 Premium 4K LCD KD-85X9000F VN3  √    Mua HT-X8500f giá 3,990k  √   

 

Liên Hệ : 1800.599.968 


- Số 7 Lô 2A Lê Hồng Phong, Ngô Quyền Hải Phòng


- Số 63 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng