Loading ... Xin vui lòng chờ ...

TRẢ GÓP ĐIỀU HÒA DAIKIN LÃI SUẤT 0%

Ngày đăng 10th Jul 2020 @ 10:49 AM

TRẢ GÓP ĐIỀU HÒA DAIKIN LÃI SUẤT 0% HDSAISON


1920x1080-tra-gop-daikin.png

 

I. Trả góp lãi suất 0% với HD Saison:

 

Thời gian: Từ 03/07/2020 đến 30/09/2020


Đối tượng áp dụng: Khách hàng bán lẻ mua hàng tại Siêu thị điện máy CPN


Nội dung: Khi mua các sản phẩm trong Máy lạnh Daikin (chi tiết như danh sách đính kèm bên dưới )  - hỗ trợ trả góp lãi suất 0% qua đơn vị tài chính HD SAISON

 

Sản phẩm

Máy lạnh Daikin (chi tiết như danh sách đính kèm bên dưới)

Lãi suất

0%

Phần trăm trả trước

0% - 30% (áp dụng với chương trình 0Đ)

30% - 70% (đối với chương trình có trả trước)

Thời hạn vay

Cố định 6 tháng

Giấy tờ cần cung cấp

CMND + Hộ Khẩu/Bằng lái xe

Hoa hồng dành cho Đối tác

Vẫn trả

Thời hạn áp dụng chương trình

03/07/2020 đến 30/09/2020


Danh sách sản phẩm :


STT Sản phẩm hỗ trợ Lãi suất áp dụng trong chương trình Khoản tiền mặt trả trước Kỳ hạn thanh toán
%/giá bán
1 FTKJ25NVMVW/RKJ25NVMV 0% 0% - 30% 6 tháng
2 FTKJ35NVMVW/RKJ35NVMV 0% 0% - 30% 6 tháng
3 FTKM25SVMV/RKM25SVMV 0% 0% - 30% 6 tháng
4 FTKM35SVMV/RKM35SVMV 0% 0% - 30% 6 tháng
5 FTKM50SVMV/RKM50SVMV 0% 0% - 30% 6 tháng
6 FTKS25GVMV/RKS25GVMV 0% 0% - 30% 6 tháng
7 FTKS35GVMV/RKS35GVMV 0% 0% - 30% 6 tháng
8 FTKS50GVMV/RKS50GVMV 0% 0% - 30% 6 tháng
9 FTKC25UAVMV/RKC25UAVMV 0% 0% - 30% 6 tháng
10 FTKC35UAVMV/RKC35UAVMV 0% 0% - 30% 6 tháng
11 FTKC50UVMV/RKC50UVMV 0% 0% - 30% 6 tháng
12 FTKC60UVMV/RKC60UVMV 0% 0% - 30% 6 tháng
13 FTKA25UAVMV/RKA25UAVMV 0% 0% - 30% 6 tháng
14 FTKA35UAVMV/RKA35UAVMV 0% 0% - 30% 6 tháng
15 FTKQ50SAVMV/RKQ50SVMV 0% 0% - 30% 6 tháng
16 FTKQ60SAVMV/RKQ60SVMV 0% 0% - 30% 6 tháng
17 FTXJ25NVMVW/RXJ25NVMV 0% 0% - 30% 6 tháng
18 FTXJ35NVMVW/RXJ35NVMV 0% 0% - 30% 6 tháng
19 FTXJ25NVMVS/RXJ25NVMV 0% 0% - 30% 6 tháng
20 FTXJ35NVMVS/RXJ35NVMV 0% 0% - 30% 6 tháng
21 FTXV25QVMV/RXV25QVMV 0% 0% - 30% 6 tháng
22 FTXV35QVMV/RXV35QVMV 0% 0% - 30% 6 tháng
23 FTXV50QVMV/RXV50QVMV 0% 0% - 30% 6 tháng
24 FTXS25GVMV/RXS25GVMV 0% 0% - 30% 6 tháng
25 FTXS35GVMV/RXS35GVMV 0% 0% - 30% 6 tháng
26 FTXS50GVMV/RXS50GVMV 0% 0% - 30% 6 tháng
27 FTHF25RAVMV/RHF25RAVMV 0% 0% - 30% 6 tháng
28 FTHF35RAVMV/RHF35RAVMV 0% 0% - 30% 6 tháng
29 FTHF50RVMV/RHF50RVMV 0% 0% - 30% 6 tháng
30 FTKV25NVMV/RKV25NVMV 0% 0% - 30% 6 tháng
31 FTKV35NVMV/RKV35NVMV 0% 0% - 30% 6 tháng
32 FTKV50NVMV/RKV50NVMV 0% 0% - 30% 6 tháng
33 FTXM20HVMV/RXM20HVMV 0% 0% - 30% 6 tháng
34 FTXM25HVMV/RXM25HVMV 0% 0% - 30% 6 tháng
35 FTXM35HVMV/RXM35HVMV 0% 0% - 30% 6 tháng
36 FTHM50HVMV/RHM50HVMV 0% 0% - 30% 6 tháng
37 FTKC25RVMV/RKC25RVMV 0% 0% - 30% 6 tháng
38 FTKC35RVMV/RKC35RVMV 0% 0% - 30% 6 tháng
39 FTKC50RVMV/RKC50RVMV 0% 0% - 30% 6 tháng
40 FTKC25TVMV/RKC25TVMV 0% 0% - 30% 6 tháng
41 FTKC35TVMV/RKC35TVMV 0% 0% - 30% 6 tháng
42 FTKC50TVMV/RKC50TVMV 0% 0% - 30% 6 tháng
43 FTKC60TVMV/RKC60TVMV 0% 0% - 30% 6 tháng
44 FTKC25TAVMV/RKC25TAVMV 0% 0% - 30% 6 tháng
45 FTKC35TAVMV/RKC35TAVMV 0% 0% - 30% 6 tháng
46 FTKQ25SVMV/RKQ25SVMV 0% 0% - 30% 6 tháng
47 FTKQ35SVMV/RKQ35SVMV 0% 0% - 30% 6 tháng
48 FTKQ50SVMV/RKQ50SVMV 0% 0% - 30% 6 tháng
49 FTKQ60SVMV/RKQ60SVMV 0% 0% - 30% 6 tháng
50 FTKQ25SAVMV/RKQ25SAVMV 0% 0% - 30% 6 tháng
51 FTKQ35SAVMV/RKQ35SAVMV 0% 0% - 30% 6 tháng
52 FTKJ25NVMVS/RKJ25NVMV 0% 0% - 30% 6 tháng
53 FTKJ35NVMVS/RKJ35NVMV 0% 0% - 30% 6 tháng
54 FTHF25RVMV/RHF25RVMV 0% 0% - 30% 6 tháng
55 FTHF35RVMV/RHF35RVMV 0% 0% - 30% 6 tháng
56 FTKA50UAVMV/RKA50UVMV 0% 0% - 30% 6 tháng
57 FTKJ50NVMVW/RKJ50NVMV 0% 30% - 70% 6 tháng
58 FTKM60SVMV/RKM60SVMV 0% 30% - 70% 6 tháng
59 FTKM71SVMV/RKM71SVMV 0% 30% - 70% 6 tháng
60 FTKS60GVMV/RKS60GVMV 0% 30% - 70% 6 tháng
61 FTKS71GVMV/RKS71GVMV 0% 30% - 70% 6 tháng
62 FTKC71UVMV/RKC71UVMV 0% 30% - 70% 6 tháng
63 FTF25UV1V/RF25UV1V 0% 30% - 70% 6 tháng
64 FTF35UV1V/RF35UV1V 0% 30% - 70% 6 tháng
65 FTC50NV1V/RC50NV1V 0% 30% - 70% 6 tháng
66 FTC60NV1V/RC60NV1V 0% 30% - 70% 6 tháng
67 FTXZ25NVMV/RXZ25NVMV 0% 30% - 70% 6 tháng
68 FTXZ35NVMV/RXZ35NVMV 0% 30% - 70% 6 tháng
69 FTXZ50NVMV/RXZ50NVMV 0% 30% - 70% 6 tháng
70 FTXJ50NVMVW/RXJ50NVMV 0% 30% - 70% 6 tháng
71 FTXJ50NVMVS/RXJ50NVMV 0% 30% - 70% 6 tháng
72 FTXV60QVMV/RXV60QVMV 0% 30% - 70% 6 tháng
73 FTXV71QVMV/RXV71QVMV 0% 30% - 70% 6 tháng
74 FTXS60GVMV/RXS60GVMV 0% 30% - 70% 6 tháng
75 FTXS71GVMV/RXS71GVMV 0% 30% - 70% 6 tháng
76 FTHF60RVMV/RHF60RVMV 0% 30% - 70% 6 tháng
77 FTHF71RVMV/RHF71RVMV 0% 30% - 70% 6 tháng
78 FTKV60NVMV/RKV60NVMV 0% 30% - 70% 6 tháng
79 FTKV71NVMV/RKV71NVMV 0% 30% - 70% 6 tháng
80 FTHM60HVMV/RHM60HVMV 0% 30% - 70% 6 tháng
81 FTHM71HVMV/RHM71HVMV 0% 30% - 70% 6 tháng
82 FTKC60RVMV/RKC60RVMV 0% 30% - 70% 6 tháng
83 FTKC71RVMV/RKC71RVMV 0% 30% - 70% 6 tháng
84 FTKC71TVMV/RKC71TVMV 0% 30% - 70% 6 tháng
85 FTKJ50NVMVS/RKJ50NVMV 0% 30% - 70% 6 tháng
86 FTC25NV1V/RC25NV1V 0% 30% - 70% 6 tháng
87 FTC35NV1V/RC35NV1V 0% 30% - 70% 6 tháng
88 FTNE20MV1V9/RNE20MV1V9 0% 30% - 70% 6 tháng
89 FTNE25MV1V9/RNE25MV1V9 0% 30% - 70% 6 tháng
90 FTNE35MV1V9/RNE35MV1V9 0% 30% - 70% 6 tháng
91 FTNE50MV1V/RNE50MV1V 0% 30% - 70% 6 tháng
92 FTNE60MV1V/RNE60MV1V 0% 30% - 70% 6 tháng
93 FTM25KV1V/RM25KV1V 0% 30% - 70% 6 tháng
94 FTM35KV1V/RM35KV1V 0% 30% - 70% 6 tháng
95 FTM50KV1V/RM50KV1V 0% 30% - 70% 6 tháng
96 FTM60KV1V/RM60KV1V 0% 30% - 70% 6 tháng
97 FTV25BXV1V/RV25BXV1V 0% 30% - 70% 6 tháng
98 FTV25BXV1V9/RV25BXV1V9 0% 30% - 70% 6 tháng
99 FTV35BXV1V9/RV35BXV1V9 0% 30% - 70% 6 tháng
100 FTV50BXV1V/RV50BXV1V 0% 30% - 70% 6 tháng
101 FTV60BXV1V/RV60BXV1V 0% 30% - 70% 6 tháng

 

Liên hệ : 1800.599.968


Số 7 Lô 2A, Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng 


Số 63 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng