Loading ... Xin vui lòng chờ ...

Bảng giá kỹ thuật

CPN XIN GỬI QUÝ KHÁCH HÀNG BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NĂM 2020


BẢNG GIÁ KỸ THUẬT


Dịch vụ  Giá vật tư Phí dịch vụ

 

Phí di chuyển tới Khách Hàng


 

<=10km


 

<= 20km


 

> 20km


Cài đặt Phần mềm văn phòng   50,000           30,000           60,000 Thỏa Thuận
Kiểm tra phần cứng máy tính   50,000           30,000           60,000
Cài máy in, fax   50,000           30,000           60,000
Đổ mực máy in A3           40,000 150,000           30,000           60,000
Đổ mực máy in A4           40,000 50,000           30,000           60,000
Đổ mực máy in phun màu   50,000           30,000           60,000
Đổ mực máy photo   150,000           50,000         100,000
Cài phần mềm diệt virut   30,000           30,000           60,000
Kiểm tra dàn game, tổng đài   70,000           30,000         100,000
Kiểm tra máy chiếu, màn chiếu   50,000           30,000           60,000
Kiểm tra camera   50,000           30,000           60,000
Nhận máy bảo hành   30,000           30,000           60,000
Trả máy bảo hành   30,000           30,000           60,000
Vệ sinh máy bàn   50,000           30,000           60,000
Vệ sinh máy xách tay   70,000           30,000           60,000
Treo màn chiếu   100,000    
Treo máy chiếu   200,000      30,000     60,000

 

Ghi chú: Việc lắp đặt máy chiếu và các thiết bị cần dây tín hiệu và nguồn cấp (trừ Camera) thì chi phí đi dây tính riêng (chưa bao gồm trong bảng giá)