Dàn loa sound bar

Bộ lọc

20 sản phẩm

Thiết lập theo hướng giảm dần
Trang
 1. R23BT/2.0
 2. Loa kéo di động BEST3300 ( BASS 30 CS 350W + 2 MIC )

  -24%
  Giá đặc biệt 6.790.000 ₫ was 8.990.000 ₫
  BEST3300
 3. Loa kéo di động BEST3400PLUS ( BASS 30 CS 400W + 2 MIC )

  -21%
  Giá đặc biệt 7.690.000 ₫ was 9.790.000 ₫
  BEST3400PLUS
 4. Loa kéo di động BEST6800PRO ( BASS 40 CS 550W + 2 MIC )

  -18%
  Giá đặc biệt 8.990.000 ₫ was 10.990.000 ₫
  BEST6800PRO
 5. Loa kéo di động BEST6830PLUS ( BASS 40 CS 500W + 2 MIC )

  -21%
  Giá đặc biệt 7.890.000 ₫ was 9.990.000 ₫
  BEST6830PLUS
 6. Loa kéo di động BEST6930 ( BASS 50 CS 1000W + 2 MIC )

  -15%
  Giá đặc biệt 10.990.000 ₫ was 12.990.000 ₫
  BEST6930
 7. Loa kéo di động BESTLUX20 BASS 20 CS 250W + 2 MIC )

  -29%
  Giá đặc biệt 6.390.000 ₫ was 8.990.000 ₫
  BESTLUX20
 8. Loa kéo di động BESTZ30 ( BASS 30 CS 150W + 2 MIC )

  -35%
  Giá đặc biệt 5.190.000 ₫ was 7.990.000 ₫
  BESTZ30
 9. TS3010
 10. Loa thanh Soundbar Samsung HW-B550/XV(2.1ch,410W, Bluetooth, Voice Enhancement)

  -19%
  Giá đặc biệt 5.690.000 ₫ was 6.990.000 ₫
  HW-B550/XV
 11. HW-B650/XV

20 sản phẩm

Thiết lập theo hướng giảm dần
Trang