Máy giặt Electrolux ##Bộ lọc

Bộ lọc

15 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
  1. EWF1024M3SB
  2. EWF9024D3WB
  3. EWW1024P5WB
  4. EWW9024P5WB

15 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần