Tủ lạnh Hitachi

Bộ lọc

30 mục

Thiết lập theo hướng tăng dần
 1. R-HW540RV-X
 2. R-WX620KV(XK)
 3. R-WB640VGV0X-MGW
  Tạm hết hàng
 4. R-HW540RV-XK
  Tạm hết hàng
 5. R-HW530NV(X)
  Tạm hết hàng
 6. R-ZX740KV-X
  Tạm hết hàng
 7. R-M800PGV0-GBK
  Tạm hết hàng
 8. R-S800PGV0-GBK
  Tạm hết hàng
 9. R-FM800XAGGV9X-DIA
  Tạm hết hàng

30 mục

Thiết lập theo hướng tăng dần