HoneyWell

4 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Máy làm mát không khí HoneyWell CL-20AE 20L, 23m2, 800m3/h, 230W

  -50%
  Giá đặc biệt 2.990.000 ₫ was 5.950.000 ₫
 2. Máy làm mát không khí HoneyWell CL-25AE 25L, 28m2, 850m3/h, 235W

  -53%
  Giá đặc biệt 3.290.000 ₫ was 6.990.000 ₫
 3. Máy làm mát không khí HoneyWell CL-30XC 30L, 30m2, 830m3/h, 230W

  -53%
  Giá đặc biệt 3.450.000 ₫ was 7.300.000 ₫

4 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần