CHÀO EURO 2024 - MÀN HÌNH CỰC ĐẠI XỨNG TẦM ĐAM MÊ LỚN

1. Tên chương trình: "CHÀO EURO 2024 - MÀN HÌNH CỰC ĐẠI XỨNG TẦM ĐAM MÊ LỚN"

2. Thời gian: từ ngày 01/06 đến 30/06/2024.

3. Sản phẩm áp dụng:

 

   

 

=====================================

HỆ THỐNG SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY - MÁY TÍNH CPN VIỆT NAM

Trụ sở chính - Siêu thị:

 

Hệ thống 2 siêu thị:

  • Hải Phòng: số 63 Trần Nguyên Hãn (đường đi)
  • Hải Phòng: số 62 Phố Mới, Tân Dương, Thủy Nguyên (đường đi)

 

CPN NÓI THẬT - LÀM THẬT - KHUYẾN MẠI THẬT !