Cùng TCL chào năm mới
Chương trình KM cho dòng bigsize và QLED của TV TCL
Thời gian chương trình: 01/02/2024-17/03/2024


Hướng dẫn nhận thưởng:
  • Quà cho khách hàng: Khách hàng cung cấp hoá đơn  kích hoạt trên DRM. TCL kiểm tra và gửi quà xuống siêu thị CPN và CPN sẽ hẹn khách qua nhận quà và cung cấp hình ảnh tặng quà cho TCL (thời gian CPN nhận giúp khách hàng quà 3-5 ngày sau khi đại lý kích hoạt trên DRM).