Mua trả góp lãi suất 0% cho sản phẩm TV Sony và Loa Sony

Tên chương trình: “Mua trả góp lãi suất 0% cho sản phẩm TV Sony và Loa Sony”.

Thời gian áp dụng: từ ngày 12/04 đến 30/06/2024

Nội dung chương trình: Người tiêu dùng sẽ có cơ hội mua trả góp sản phẩm TV Sony Bravia và sản phẩm Loa SONY với lãi suất 0% với sự hỗ trợ cho vay trả góp của Công ty Tài chính TNHH HD Saison

Phạm vi áp dụng: Hệ thống siêu thị điện máy CPN tại Hải Phòng.

  • CPN số 07 Lê Hồng Phong - Ngô Quyền - Hải Phòng.
  • CPN số 63 Trần Nguyên Hãn – Lê Chân - Hải Phòng.
  • CPN số 62 Tân Dương – Thủy Nguyên.

Sản phẩm áp dụng: 

 

STT

LOẠI SẢN PHẨM

THƯƠNG HIỆU

TÊN SẢN PHẨM SONY

STT

LOẠI SẢN PHẨM

THƯƠNG HIỆU

TÊN SẢN PHẨM SONY

1

TIVI

SONY

KDL-32W610G VN3

88

TIVI

SONY

KD-55X9500G VN3

2

TIVI

SONY

KDL-40W650D VN3

89

TIVI

SONY

KD65X8500G/SVN3

3

TIVI

SONY

KDL-43W660F VN3

90

TIVI

SONY

KD-65X8500G VN3

4

TIVI

SONY

KDL32W600D/ZVN3

91

TIVI

SONY

KD-65X80K   VN3

5

TIVI

SONY

KDL-32W600D VN3

92

TIVI

SONY

KD-65X81DK  VN3

6

TIVI

SONY

KDL-40W660E VN3

93

TIVI

SONY

KD-55X85L   VN3

7

TIVI

SONY

KD-32W830K  VN3

94

TIVI

SONY

KD-65X80L   VN3

8

TIVI

SONY

KD-43X7000G VN3

95

TIVI

SONY

XR-65X90J   VN3

9

TIVI

SONY

KD-43X8000G VN3

96

TIVI

SONY

XR-55X90K   VN3

10

TIVI

SONY

KDL43W660G/ZVN3

97

TIVI

SONY

KD-75X80J   VN3

11

TIVI

SONY

KDL-43W660G VN3

98

TIVI

SONY

KD-65X85K   VN3

12

TIVI

SONY

KDL-43W800G VN3

99

TIVI

SONY

KD-75X8050H VN3

13

TIVI

SONY

KD-49X7000G VN3

100

TIVI

SONY

KD-75X8000H VN3

14

TIVI

SONY

KDL-49W800G VN3

101

TIVI

SONY

KD-75X86J   VN3

15

TIVI

SONY

KD-43X7500H VN3

102

TIVI

SONY

KD-75X8000G VN3

16

TIVI

SONY

KD-43X7400H VN3

103

TIVI

SONY

KD-65X9500H VN3

17

TIVI

SONY

KD-49X7400H VN3

104

TIVI

SONY

XR-55X90L   VN3

18

TIVI

SONY

KDL50W660G/ZVN3

105

TIVI

SONY

XR-65X90K   VN3

19

TIVI

SONY

KDL-50W660G VN3

106

TIVI

SONY

KD-65X85L   VN3

20

TIVI

SONY

KD43X8500G/SVN3

107

TIVI

SONY

KD-65X9500G VN3

21

TIVI

SONY

KD-43X8500G VN3

108

TIVI

SONY

KD-75X9000H VN3

22

TIVI

SONY

KD-43X75    VN3

109

TIVI

SONY

KD-75X80K   VN3

23

TIVI

SONY

KD-43X75A   VN3

110

TIVI

SONY

KD-75X8500G VN3

24

TIVI

SONY

KD-49X7500H VN3

111

TIVI

SONY

XR-75X90J   VN3

25

TIVI

SONY

KD-55X7000G VN3

112

TIVI

SONY

XR-65X95J   VN3

26

TIVI

SONY

KD-49X8000G VN3

113

TIVI

SONY

XR-55A80J   VN3

27

TIVI

SONY

KD-43X75K   VN3

114

TIVI

SONY

KD-48A9S    VN3

28

TIVI

SONY

KD-43X8050H VN3

115

TIVI

SONY

XR-65X90L   VN3

29

TIVI

SONY

KD-43X8000H VN3

116

TIVI

SONY

KD-75X80L   VN3

30

TIVI

SONY

KD-50X75    VN3

117

TIVI

SONY

XR-48A90K   VN3

31

TIVI

SONY

KD-50X75A   VN3

118

TIVI

SONY

KD-75X85K   VN3

32

TIVI

SONY

KD43X8500H/SVN3

119

TIVI

SONY

XR-55A80K   VN3

33

TIVI

SONY

KD-43X8500H VN3

120

TIVI

SONY

KD-75X85L   VN3

34

TIVI

SONY

KD-50X75K   VN3

121

TIVI

SONY

KD-55A8H    VN3

35

TIVI

SONY

KD-43X80J/S VN3

122

TIVI

SONY

KD-55A8G    VN3

36

TIVI

SONY

KD-43X80J   VN3

123

TIVI

SONY

KD-85X86J   VN3

37

TIVI

SONY

KD-55X7400H VN3

124

TIVI

SONY

XR-75X90K   VN3

38

TIVI

SONY

KD49X8500G/SVN3

125

TIVI

SONY

XR-55A80L   VN3

39

TIVI

SONY

KD-49X8500G VN3

126

TIVI

SONY

KD-75X8500F VN3

40

TIVI

SONY

KD-49X8050H VN3

127

TIVI

SONY

XR-55A90J   VN3

41

TIVI

SONY

KD-49X8000H VN3

128

TIVI

SONY

XR-65A80J   VN3

42

TIVI

SONY

KD-43X80K   VN3

129

TIVI

SONY

KD-55A9G    VN3

43

TIVI

SONY

KD-43X81DK  VN3

130

TIVI

SONY

KD-85X8000H VN3

44

TIVI

SONY

KD-55X8000G VN3

131

TIVI

SONY

XR-75X90L   VN3

45

TIVI

SONY

KD-55X7500H VN3

132

TIVI

SONY

KD-85X80L   VN3

46

TIVI

SONY

KD-50X80J/S VN3

133

TIVI

SONY

KD-65A8H    VN3

47

TIVI

SONY

KD-50X80J   VN3

134

TIVI

SONY

XR-65A80K   VN3

48

TIVI

SONY

KD-55X80J/S VN3

135

TIVI

SONY

KD-85X9000H VN3

49

TIVI

SONY

KD-55X80J   VN3

136

TIVI

SONY

KD-85X9500G VN3

50

TIVI

SONY

KD-55X80AJ  VN3

137

TIVI

SONY

XR-65A90J   VN3

51

TIVI

SONY

KD-43X86J   VN3

138

TIVI

SONY

KD-85X85K   VN3

52

TIVI

SONY

KD-43X80L   VN3

139

TIVI

SONY

XR-65X95K   VN3

53

TIVI

SONY

KD-55X75K   VN3

140

TIVI

SONY

XR-65X95L   VN3

54

TIVI

SONY

KD55X8500G/SVN3

141

TIVI

SONY

KD-65A8G    VN3

55

TIVI

SONY

KD-55X8500G VN3

142

TIVI

SONY

XR-65A80L   VN3

56

TIVI

SONY

KD49X8500H/SVN3

143

TIVI

SONY

KD-65A9G    VN3

57

TIVI

SONY

KD-49X8500H VN3

144

TIVI

SONY

XR-85X90K   VN3

58

TIVI

SONY

KD-50X80K   VN3

145

TIVI

SONY

XR-85X90L   VN3

59

TIVI

SONY

KD-50X81DK  VN3

146

TIVI

SONY

XR-85X95J   VN3

60

TIVI

SONY

KD-55X86J   VN3

147

TIVI

SONY

XR-77A80J   VN3

61

TIVI

SONY

KD-55X8050H VN3

148

TIVI

SONY

XR-75X95L   VN3

62

TIVI

SONY

KD-55X8000H VN3

149

TIVI

SONY

XR-77A80K   VN3

63

TIVI

SONY

KD-50X80L   VN3

150

TIVI

SONY

XR-75X95K   VN3

64

TIVI

SONY

KD-65X7000G VN3

151

TIVI

SONY

XR-77A80L   VN3

65

TIVI

SONY

KD55X9000H/SVN3

152

TIVI

SONY

XR-85X95L   VN3

66

TIVI

SONY

KD-55X9000H VN3

153

TIVI

SONY

KD-77A9G    VN3

67

TIVI

SONY

KD-50X86J   VN3

154

TIVI

SONY

XR-85X95K   VN3

68

TIVI

SONY

KD-55X80K   VN3

155

TIVI

SONY

XR-85Z9J    VN3

69

TIVI

SONY

KD-55X81DK  VN3

156

TIVI

SONY

KD-85Z8H    VN3

70

TIVI

SONY

KD-50X85K   VN3

157

TIVI

SONY

XR-77A95L   VN3

71

TIVI

SONY

KD-65X75K   VN3

158

TIVI

SONY

XR-65A95L   VN3

72

TIVI

SONY

KD-55X80L   VN3

159

LOA

SONY

SRS-XP500/BCSP6

73

TIVI

SONY

KD-65X8000G VN3

160

LOA

SONY

SRS-XV800/BCSP6

74

TIVI

SONY

KD-65X7500H VN3

161

LOA

SONY

SRS-XV900/BCSP6

75

TIVI

SONY

KD-65X80J/S VN3

162

LOA

SONY

MHC-V13/M1  SP6

76

TIVI

SONY

KD-65X80J   VN3

163

LOA

SONY

MHC-V43D/M1 SP6

77

TIVI

SONY

KD-65X80AJ  VN3

164

LOA

SONY

HT-S100F//C SP1

78

TIVI

SONY

XR-55X90J   VN3

165

LOA

SONY

HT-S350//M  SP1

79

TIVI

SONY

KD-65X8050H VN3

166

LOA

SONY

HT-S20R//C  SP1

80

TIVI

SONY

KD-65X8000H VN3

167

LOA

SONY

HT-S40R//Z  SP1

81

TIVI

SONY

KD-65X86J   VN3

168

LOA

SONY

HT-S500RF//CSP1

82

TIVI

SONY

KD-55X9500H VN3

169

LOA

SONY

HT-S700RF//CSP1

83

TIVI

SONY

KD-49X9500H VN3

170

LOA

SONY

HT-X8500//M SP1

84

TIVI

SONY

KD-55X85K   VN3

171

LOA

SONY

HT-G700//C SP1

85

TIVI

SONY

XR-50X90J   VN3

172

LOA

SONY

HT-G700//Z  SP1

86

TIVI

SONY

KD65X9000H/SVN3

173

LOA

SONY

HT-S2000//C SP1

87

TIVI

SONY

KD-65X9000H VN3

174

LOA

SONY

HT-S400//C  SP1

 

Chi tiết để mua ưu đãi trả góp lãi suất 0% như sau:

 

Hạn mục

Yêu cầu

Khoản tiền mặt trả trước

- Sản phẩm có giá dưới 15 triệu: 0% - 70%

- Sản phẩm có giá từ 15 triệu trở lên: 30% - 70%

Thời hạn vay

6 tháng

Giấy tờ bắt buộc

Theo quy định của HD Saison

 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp nhân viên của CPN tại các siêu thị hoặc qua tổng đài 0703.522.522 (Call/Zalo)

 

=====================================

HỆ THỐNG SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY - MÁY TÍNH CPN VIỆT NAM

Trụ sở chính - Siêu thị:

 

Hệ thống 3 siêu thị tại 2 tỉnh / thành phố:

  • Hải Phòng: số 63 Trần Nguyên Hãn (đường đi)
  • Hải Phòng: số 62 Phố Mới, Tân Dương, Thủy Nguyên (đường đi)
  • Hải Dương: số 136 Nguyễn Lương Bằng (đường đi)

 

CPN NÓI THẬT - LÀM THẬT - KHUYẾN MẠI THẬT !