Loading ... Xin vui lòng chờ ...
Mở cửa: 8:00 - 21:30
Hotline Mua hàng - Dịch vụ: 0703.522.522

Tháng vàng - Mừng sinh nhật CPN Lê Hồng Phong 11 tuổi

Ngày đăng 9th Nov 2021 @ 11:59 AM

thang-km-cpn-01.png

ĐỢT 1: ÁP DỤNG TỪ 09.11 - 15.11.2021

sp-khuyen-mai-ce-09.png
asset-1-4x.png
sp-khuyen-mai-ce-12.png
sp-khuyen-mai-ce-11.png
sp-khuyen-mai-ce-13.png
sp-khuyen-mai-ce-04.png
sp-khuyen-mai-ce-05.png sp-khuyen-mai-ce-14.png
sp-khuyen-mai-ce-06.png
sp-khuyen-mai-ce-07.png
sp-khuyen-mai-ce-16.png
sp-khuyen-mai-ce-08.png
sp-khuyen-mai-ce-03.png
sp-khuyen-mai-ce-15.png
sp-khuyen-mai-ce-01.png
sp-khuyen-mai-it-03.png
sp-khuyen-mai-it-05.png
sp-khuyen-mai-it-06.png
sp-khuyen-mai-it-07.png
sp-khuyen-mai-it-01.png
sp-khuyen-mai-it-02.png
sp-khuyen-mai-it-11.png sp-khuyen-mai-it-13.png
sp-khuyen-mai-it-12.png
sp-khuyen-mai-it-08.png sp-khuyen-mai-it-09.png
sp-khuyen-mai-it-10.png
sp-khuyen-mai-ce-02.png sp-khuyen-mai-it-04.png thang-km-cpn-02.png
     

ĐỢT 2: ÁP DỤNG TỪ 16.11 - 22.11.2021

sp-khuyen-mai-ce-dot2-01-2021-8-.png sp-khuyen-mai-ce-dot2-01-2021-1-.png sp-khuyen-mai-ce-dot2-01-2021-3-.png
sp-khuyen-mai-ce-dot2-01-2021-7-.png sp-khuyen-mai-ce-dot2-17-lan2.png
sp-khuyen-mai-ce-dot2-01-2021-2-.png
sp-khuyen-mai-ce-dot2-01-2021-4-.png sp-khuyen-mai-ce-dot2-01-2021-13-.png sp-khuyen-mai-ce-dot2-01-2021-14-.png
sp-khuyen-mai-ce-dot2-05.png
sp-khuyen-mai-ce-dot2-12.png
sp-khuyen-mai-ce-dot2-19.png
sp-khuyen-mai-ce-dot2-06.png
sp-khuyen-mai-ce-dot2-09.png
sp-khuyen-mai-ce-dot2-11.png
sp-khuyen-mai-ce-dot2-10.png sp-khuyen-mai-ce-dot2-16.png
sp-khuyen-mai-ce-dot2-18.png
sp-khuyen-mai-ce-dot2-20.png
sp-khuyen-mai-ce-dot2-21.png
sp-khuyen-mai-ce-dot2-24.png
sp-khuyen-mai-ce-dot2-25.png
sp-khuyen-mai-ce-dot2-27.png
sp-khuyen-mai-ce-dot2-23.png
sp-khuyen-mai-ce-dot2-22.png
sp-khuyen-mai-ce-dot2-29.png
sp-khuyen-mai-ce-dot2-28.png
 

ĐỢT 3: ÁP DỤNG TỪ 22.11 - 30.11.2021

sp-khuyen-mai-ce-dot3-01-1-5-.jpg sp-khuyen-mai-ce-dot3-01-1-3-.jpg sp-khuyen-mai-ce-dot3-01-1-4-.jpg
sp-khuyen-mai-ce-dot3-01-1-8-.jpg sp-khuyen-mai-ce-dot3-01-1-11-.jpg sp-khuyen-mai-ce-dot3-01-1-12-.jpg
sp-khuyen-mai-ce-dot3-01-1-13-.jpg sp-khuyen-mai-ce-dot3-01-1-9-.jpg sp-khuyen-mai-ce-dot3-01-1-2-.jpg
sp-khuyen-mai-ce-dot3-01-1-16-.jpg sp-khuyen-mai-ce-dot3-01-1-14-.jpg sp-khuyen-mai-ce-dot3-01-1-1-.jpg
sp-khuyen-mai-ce-dot3-01-1-6-.jpg sp-khuyen-mai-ce-dot3-01-1-15-.jpg
sp-khuyen-mai-ce-dot3-01-1-10-.jpg
sp-khuyen-mai-ce-dot3-01-1-7-.jpg sp-khuyen-mai-ce-dot3-01-1-17-.jpg
sp-khuyen-mai-ce-dot3-01-1-18-.jpg
sp-khuyen-mai-ce-dot3-01-1-19-.jpg sp-khuyen-mai-ce-dot3-01-1-20-.jpg
sp-khuyen-mai-ce-dot3-01-1-21-.jpg
sp-khuyen-mai-ce-dot3-01-1-22-.jpg sp-khuyen-mai-ce-dot3-01-1-23-.jpg sp-khuyen-mai-ce-dot3-01-1-24-.jpg
sp-khuyen-mai-ce-dot3-01-1-25-.jpg sp-khuyen-mai-ce-dot3-01-1-5-.jpg
 thang-km-cpn-02.png
     

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liên hệ : 0703.522.522

- Số 7 Lô 2A Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng

- Số 63 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng