HÀNG NGÀN ƯU ĐÃI KHI MUA ĐIỀU HÒA PANASONIC

1. Tên chương trình: “Hàng Ngàn Ưu Đãi Khi Mua Điều Hòa Panasonic”.

2. Thời gian áp dụng: Từ nay đến 31/07/2023 hoặc đến khi hết quà.

3. Đối tượng áp dụng: Khách mua hàng là khách hàng tiêu dùng cuối.

4. Phạm vi áp dụng: Hệ thống siêu thị điện máy CPN tại Hải Phòng.

5. Sản phẩm áp dụng: Điều hòa Panasonic theo các mã áp dụng bên dưới.

6. Nội dung chương trình: Khách hàng mua các sản phẩm điều hòa Panasonic sẽ được tặng các quà tặng hấp dẫn:

STT Model Tên sản phẩm Quà tặng Trị giá
1 CU-U24XKH-8 Điều hòa Panasonic Inverter 1 chiều ~24000Btu CU-U24XKH-8 Nồi cơm điện tử Panasonic SR-CL188WRAM      1.600.000
2 CU-U18ZKH-8 Điều hòa Panasonic Inverter 1 chiều ~18000Btu CU-U18ZKH-8 Nồi cơm điện tử Panasonic SR-CL188WRAM
3 CU-U24ZKH-8 Điều hòa Panasonic Inverter 1 chiều ~24000Btu CU-U24ZKH-8 Nồi cơm điện tử Panasonic SR-CL188WRAM
4 CU-XU24XKH-8 Điều hòa Panasonic Inverter 1 chiều; ~24000btu CU-XU24XKH-8 Nồi cơm điện tử Panasonic SR-CL188WRAM
5 CU-XU18ZKH-8 Điều hòa Panasonic CU-XU18ZKH-8 Nồi cơm điện tử Panasonic SR-CL188WRAM
6 CU-XU24ZKH-8 Điều hòa Panasonic Inverter 1 chiều; ~24000btu CU-XU24ZKH-8 Nồi cơm điện tử Panasonic SR-CL188WRAM
7 CU-XZ18ZKH-8 Điều hòa Panasonic Inverter 2 chiều; ~18000btu CU-XZ18ZKH-8 Nồi cơm điện tử Panasonic SR-CL188WRAM
8 CU-XZ24ZKH-8 Điều hòa Panasonic Inverter 2 chiều; ~24000btu CU-XZ24ZKH-8 Nồi cơm điện tử Panasonic SR-CL188WRAM
9 CU-XPU18XKH-8 Điều hòa Panasonic Inverter 1 chiều; ~17100Btu/h CU-XPU18XKH-8 Nồi cơm điện tử Panasonic SR-CL188WRAM
10 CU-XPU24XKH-8 Điều hòa Panasonic CU-XPU24XKH-8 - Inverter 1 chiều ~24000 Btu/h Nồi cơm điện tử Panasonic SR-CL188WRAM
11 CU-YZ18XKH-8 Điều hòa Panasonic Inverter 2 chiều 18000 Btu CU-YZ18XKH-8 Nồi cơm điện tử Panasonic SR-CL188WRAM
12 CU-U9ZKH-8 Điều hòa Panasonic CU-U9ZKH-8- Inverter 1 chiều ~9000btu 3m x Ống đồng kèm cách nhiệt TR18-39 (6.35mmx0.71mm+9.52mmx 0.71mm) hoặc Ống đồng kèm cách nhiệt (6.35mmx0.71mm+9.52mmx0.71mm) + Nhân công lắp đặt      1.000.000
13 CU-U12ZKH-8 Điều hòa Panasonic CU-U12ZKH-8- Inverter 1 chiều ~12000btu 3m x Ống đồng kèm cách nhiệt TR18-39 (6.35mmx0.71mm+9.52mmx 0.71mm) hoặc Ống đồng kèm cách nhiệt (6.35mmx0.71mm+9.52mmx0.71mm) + Nhân công lắp đặt
14 CU-XU9ZKH-8 Điều hòa Panasonic Inverter 1 chiều; ~9000btu CU-XU9ZKH-8 3m x Ống đồng kèm cách nhiệt TR18-39 (6.35mmx0.71mm+9.52mmx 0.71mm) hoặc Ống đồng kèm cách nhiệt (6.35mmx0.71mm+9.52mmx0.71mm) + Nhân công lắp đặt
15 CU-XU12ZKH-8 Điều hòa Panasonic Inverter 1 chiều; ~12000btu CU-XU12ZKH-8 3m x Ống đồng kèm cách nhiệt TR18-39 (6.35mmx0.71mm+9.52mmx 0.71mm) hoặc Ống đồng kèm cách nhiệt (6.35mmx0.71mm+9.52mmx0.71mm) + Nhân công lắp đặt
16 CU-XZ9XKH-8 Điều hòa Panasonic Inverter 2 chiều; ~9000btu CU-XZ9XKH-8 3m x Ống đồng kèm cách nhiệt TR18-39 (6.35mmx0.71mm+9.52mmx 0.71mm) hoặc Ống đồng kèm cách nhiệt (6.35mmx0.71mm+9.52mmx0.71mm) + Nhân công lắp đặt
17 CU-XZ9ZKH-8 Điều hòa Panasonic Inverter 2 chiều; ~9000btu CU-XZ9ZKH-8 3m x Ống đồng kèm cách nhiệt TR18-39 (6.35mmx0.71mm+9.52mmx 0.71mm) hoặc Ống đồng kèm cách nhiệt (6.35mmx0.71mm+9.52mmx0.71mm) + Nhân công lắp đặt
18 CU-XZ12ZKH-8 Điều hòa Panasonic Inverter 2 chiều; ~12000btu CU-XZ12ZKH-8 3m x Ống đồng kèm cách nhiệt TR18-39 (6.35mmx0.71mm+9.52mmx 0.71mm) hoặc Ống đồng kèm cách nhiệt (6.35mmx0.71mm+9.52mmx0.71mm) + Nhân công lắp đặt
19 CU-XPU9XKH-8 Điều hòa Panasonic Inverter 1 chiều 9040BTU/h CU-XPU9XKH-8 3m x Ống đồng kèm cách nhiệt TR18-39 (6.35mmx0.71mm+9.52mmx 0.71mm) hoặc Ống đồng kèm cách nhiệt (6.35mmx0.71mm+9.52mmx0.71mm) + Nhân công lắp đặt
20 CU-XPU12XKH-8 Điều hòa Panasonic Inverter 1 chiều 11900Btu/h CU-XPU12XKH-8 3m x Ống đồng kèm cách nhiệt TR18-39 (6.35mmx0.71mm+9.52mmx 0.71mm) hoặc Ống đồng kèm cách nhiệt (6.35mmx0.71mm+9.52mmx0.71mm) + Nhân công lắp đặt
21 CU-YZ9WKH-8 Dàn nóng Điều hòa Panasonic CU-YZ9WKH-8 - Inverter 2 chiều; ~9540 Btu 3m x Ống đồng kèm cách nhiệt TR18-39 (6.35mmx0.71mm+9.52mmx 0.71mm) hoặc Ống đồng kèm cách nhiệt (6.35mmx0.71mm+9.52mmx0.71mm) + Nhân công lắp đặt
22 CU-YZ12WKH-8 Điều hòa Panasonic Inverter 2 chiều 11900 Btu CU-YZ12WKH-8 3m x Ống đồng kèm cách nhiệt TR18-39 (6.35mmx0.71mm+9.52mmx 0.71mm) hoặc Ống đồng kèm cách nhiệt (6.35mmx0.71mm+9.52mmx0.71mm) + Nhân công lắp đặt
23 CU-N9WKH-8 Điều hòa Panasonic 1 chiều; ~9040Btu/h CU-N9WKH-8 3m x Ống đồng kèm cách nhiệt TR18-39 (6.35mmx0.71mm+9.52mmx 0.71mm) hoặc Ống đồng kèm cách nhiệt (6.35mmx0.71mm+9.52mmx0.71mm) + Nhân công lắp đặt         800.000
24 CU-N12WKH-8 Điều hòa Panasonic 1 chiều; ~12000Btu/h CU-N12WKH-8 3m x Ống đồng kèm cách nhiệt TR18-39 (6.35mmx0.71mm+9.52mmx 0.71mm) hoặc Ống đồng kèm cách nhiệt (6.35mmx0.71mm+9.52mmx0.71mm) + Nhân công lắp đặt
25 CU-N9ZKH-8 Điều hòa Panasonic CU-N9ZKH-8 1 chiều ~9000BTU 3m x Ống đồng kèm cách nhiệt TR18-39 (6.35mmx0.71mm+9.52mmx 0.71mm) hoặc Ống đồng kèm cách nhiệt (6.35mmx0.71mm+9.52mmx0.71mm) + Nhân công lắp đặt
26 CU-N12ZKH-8 Điều hòa Panasonic CU-N12ZKH-8 1 chiều ~12000BTU 3m x Ống đồng kèm cách nhiệt TR18-39 (6.35mmx0.71mm+9.52mmx 0.71mm) hoặc Ống đồng kèm cách nhiệt (6.35mmx0.71mm+9.52mmx0.71mm) + Nhân công lắp đặt
27 CU-N18XKH-8 Điều hòa Panasonic CU-N18XKH-8, 1 chiều ~18000 Btu Máy ép trái cây Panasonic MJ-H100WRA      1.200.000
28 CU-N24XKH-8 Điều hòa Panasonic CU-N24XKH-8 ~24000 Btu Máy ép trái cây Panasonic MJ-H100WRA
29 CU-N18ZKH-8 Điều hòa Panasonic 18000Btu 1 Chiều CU/CS-N18ZKH-8 Máy ép trái cây Panasonic MJ-H100WRA
30 CU-N24ZKH-8 Điều hòa Panasonic 24000Btu 1 Chiều CU/CS-N24ZKH-8 Máy ép trái cây Panasonic MJ-H100WRA

Trúng thưởng Xe Honda SH cùng 11 giải thưởng giá trị khác. Thể lệ xem tại: go.cpn.vn/4BISB

=====================================

HỆ THỐNG SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY - MÁY TÍNH CPN VIỆT NAM

Trụ sở chính - Siêu thị:

 

Hệ thống 2 siêu thị:

  • Hải Phòng: số 63 Trần Nguyên Hãn (đường đi)
  • Hải Phòng: số 62 Phố Mới, Tân Dương, Thủy Nguyên (đường đi)

 

CPN NÓI THẬT - LÀM THẬT - KHUYẾN MẠI THẬT !